Банк не має права після звернення до суду встановлювати комісію за кредит і нараховувати відсотки

Відсотки після закінчення терміну кредитування не нараховуються, а положення кредитного договору про винагороду банку – несправедливе, а значить – є недійсним.

Якщо діє мораторій на стягнення за валютними кредитами нотаріус не може оформити квартиру на кредитора

Нотаріус не може перереєструвати іпотечну квартиру за валютним кредитом протягом дії Закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті”

Причини припинення поручительства

Якщо в кредитний договір не вносилися зміни, про які кредитор зобов’язаний повідомити і отримати згоду від поручителя, а поручитель зобов’язався солідарно відповідати перед кредитором за виконання боржником зобов’язань за кредитним договором, заборгованість можна стягнути з поручителя

Який відсоток виплачується за несвоєчасно виданий внесок

Закінчення строку дії договору банківського вкладу у разі невиконання зобов’язань не припиняє зобов’язальні правовідносини, а трансформує їх у охоронні, що містять обов’язок відшкодувати завдані збитки, встановлені договором або законом.

Внесення змін до кредитного договору вимагає внесення відповідних змін до договору іпотеки

Кредитні спори та суперечки щодо недійсності договорів іпотеки, дуже актуальні сьогодні, з тієї причини, що значна частина кредитних зобов’язань є забезпеченою заставним майном. Кожен конкретний спір має свою специфіку і нюанси рішення, так як переважно ймовірність визнання іпотечного договору недійсним залежить від умов узгоджених банком та його позичальником.