Повне фіксування судового засідання і процесуальних дій

З 1 січня 2019 року вступили в силу норми Закону № 2213-VIII щодо застосування в ході судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів.

Під час судового розгляду та в випадках, передбачених КПК України, при досудовому розслідуванні забезпечується повне фіксування судового засідання і процесуальних дій за допомогою звуко- і відеозаписувальних технічних засобів.

Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом. Звуко- або відеозапис в ході проведення слідчим, прокурором обшуку є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані в запису, не можуть бути внесені в протокол обшуку і використані як доказ у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку обов’язково фіксується за допомогою звуко- і відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодної фіксації проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту.


адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208