Витребування документів

Громадяни України та іноземні громадяни мають право звертатися як у архівні органи, дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном для витребування необхідних документів.

Виконання запитів по витребуванню документів з України здійснюють:

 • з питань витребування довідок та свідоцтв реєстрації актів цивільного стану – обласні та районні органи РАЦС;
 • з питань витребування документів соціально-правового характеру, які стосуються компетенції архівних установ (про освіту, отримання пенсії, лікування, трудову діяльність, та інших, якщо документи передані на зберігання в архівні органи) – Державні архіви України;
 • з питання витребування документів соціально-правового характеру, які відносяться до компетенції Міністерства оборони України (проходження військової служби, отриманні пенсії, про поранення і перебування на лікуванні в госпіталях, участь у ВВВ, нагороди, про трудову діяльність, освіту) – архів Міністерства оборони України.

Не підлягають витребуванню наступні документи:

 • оригінали трудових і пенсійних книжок,
 • водійські права,
 • повторні свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану, якщо вони оформлені на інших осіб,
 • свідоцтва про укладення шлюбу, якщо він розірваний або шлюб яких визнаний недійсним (може бути видана відповідна довідка, що підтверджує факт реєстрації народження дитини або укладення шлюбу),
 • свідоцтва про народження на померлих,
 • посвідчення особи,
 • військові квитки,
 • особисті справи,
 • довідки про сімейний стан,
 • характеристики,
 • заяви громадян, які подавалися до органів внутрішніх справ при оформленні їх виїзду для проживання за кордоном,
 • про народження – батькам дитини (одному з них), якщо вони обмежені або позбавлені батьківських прав.

Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану видаються:

 • особам, щодо яких складено запис акта цивільного стану,
 • особам, громадянський стан яких вони засвідчують,
 • родичам померлого,
 • батькам і усиновителям або особам, які їх замінюють або органам опіки та піклування, адміністрацією дитячих установ, на вихованні яких знаходиться неповнолітній,
 • законними представниками неповнолітніх дітей у віці до 18 років, іншим особам, у разі подання довіреності нотаріально засвідченої від особи, яка має право на отримання свідоцтв,
 • свідоцтва про смерть можуть бути витребувані родичами померлих, спадкоємцями або юридичними особами для офіційних цілей.

Особисто заявнику у відділі РАЦС за останнім місцем проживання заявника видається Довідка про сімейний стан, дана довідка не може видаватися за дорученням, тому що на ній проставляється власноручно підпис особи, щодо якої вона складена.

Витребування документів з органів РАЦС може знадобитися при втраті документів, їх заміні або через знос, а також у випадку, коли вміст документа або відбитки печатки нечіткі і, як наслідок, такий документ не приймають до розгляду офіційні установи.

Що стосується витребування дубліката диплома про вищу і середню спеціальну освіту – вирішуються українськими, іноземними громадянами та особами без громадянства самостійно при безпосередньому зверненні в той навчальний заклад на території України, в якому вони навчалися.

Витребування довідок про наявність (відсутність) судимості. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають за межами України, з питання надання довідок про наявність (відсутність) у них судимості звертаються в дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном в країні, де вони знаходяться. Іноземним громадянам, особам без громадянства в Україну довідки про наявність (відсутність) у них судимості надаються за особистою заявою або за запитом дипломатичного і консульської установи іноземної держави, яке знаходиться на території України. Довідки про наявність (відсутність) судимості на неповнолітніх осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням, надаються за їх особистою заявою, або ж за заявою батьків або законних представників при наявності документів, які підтверджують факт спорідненості або встановлення опіки чи піклування.

Довідку про наявність (відсутність) судимості можна отримати особисто або через довірену особу. Якщо особа не має можливості особисто подати заяву з питання отримання довідки про наявність (відсутність) судимості, то за нього може звернутися уповноважена ним особа за наявності довіреності на право отримання зазначеної довідки, яка підлягає нотаріальному посвідченню.

Для чого необхідне отримання Довідки про відсутність судимості (довідка про несудимість). Довідка про відсутність судимості може знадобитися при виїзді за кордон, для надання в консульство та інші установи, при працевлаштуванні, вступі до навчального закладу на території іноземної держави, для отримання виду на проживання, громадянства та інше.

Для витребування документів з-за кордону необхідний певний час. Для витребування документів із органів РАЦС необхідне доручення, із зазначенням органу РАГС у якому відбувалася реєстрація акту.

Для того щоб довідка про несудимість та інші документи визнавалися і приймалися до розгляду на території іншої держави, може знадобитися їх КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ або проставлення штампу “Апостиль”.

При наданні послуги витребування документів періодично виникає необхідність перекладу документів на іноземну мову.

Послуга витребування документів надається у Києві та Київській області.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ >