Трудові спори

  • колективні і індивідуальні трудові суперечки
  • представлення інтересів працівника, у тому числі розробка індивідуальних трудових договорів під вимоги конкретного працівника, у тому числі контракти з керівником організації, оспорювання підстав звільнення, відновлення на роботі із стягненням заробітної платні за час вимушеного прогулу і компенсацією моральної шкоди
  • розробка внутрішньої документації для юридичних осіб з усіх питань організації праці (трудові договори)
  • строкові трудові договори (контракти);
  • внутрішні положення, що регламентують порядок організації праці, заохочення і преміювання працівників, внутрішнього робочого розпорядку тощо
  • правильне звільнення працівників
  • досудове представлення інтересів роботодавця та у суді при оскарженні працівником звільнення

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ >