Підвищення кваліфікації адвоката Черноуза Богдана

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.

Підвищення кваліфікації адвокатів  в  Україні  здійснюється  у відповідності  до  Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.

Окрім постійної додаткової щоденної самоосвіти, без якої неможливо якісно надавати правову допомогу, я, як адвокат, на регулярній основі приймаю участь як слухач у науково-правових конференціях та семінарах:

2020

23.06.2020

Участь у вебінарі НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Житомирській області: “Cуд – не панацея. Альтернативні способи вирішення спорів”

19.06.2020

Участь у вебінарі КДКА Дніпропетровської області на тему “Окремі аспекти виконавчих проваджень

17.06.2020

Участь у вебінарі КДКА Дніпропетровської області на тему “Адвокатський супровід суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення”

26.05.2020

Участь у вебінарі КДКА Дніпропетровської області на тему “Запобігання домашньому насильству, захист потерпілих, практика ЄСПЛ”

21.05.2020

Участь у вебінарі НКПО “Національна асоціація адвокатів України” на тему “Дотримання етичних стандартів та запобігання конфлікту інтересів у відносинах адвоката і судді”

16.05.2020

Участь у вебінарі КДКА Дніпропетровської області на тему “Актуальні питання сьогодення: порушення карантину та розгляд справ, пов’язаних із домашнім насильством”

15.05.2020

Участь у вебінарі КДКА Дніпропетровської області на тему “Принципові аспекти презентації та рекламної кампанії адвоката з точки зору їх відповідності правилам адвокатської етики”

06.03.2020

Участь у семінарі Ради адвокатів  Київської області на теми “Земельні спори та шляхи їх вирішення. Новели і спірні моменти. Практика вирішення судових спорів у сфері земельного права. Дискреційні повноваження. Повноваження органів прокуратури”

28.02.2020

Участь у семінарі Ради адвокатів Хмельницької області на теми “Дисциплінарна відповідальність адвоката. Стандарти кримінального процесуального доказування у практиці ЄСПЛ. Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень”

2019

15.11.2019

Участь у семінарі Ради адвокатів  Київської області на тему «Прорахунки адвокатів у судовому провадженні»

18.10.2019

Участь у семінарі Ради адвокатів  Київської області на тему «Актуальні проблеми порушення прав адвокатів»

18.09.2019
Участь у семінарі Вищої школи адвокатури НААУ на тему “Балістична експертиза в судовій практиці”

17.09.2019
Участь у семінарі Ради адвокатів  Київської області на тему “Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення Правил адвокатської етики”

20.07.2019

Участь у семінарі Національної асоціації адвокатів України з підвищення кваліфікації для адвокатів, м. Рівне, розглянуті теми:

– “Окремі питання застосування правил адвокатської етики. Взаємодія адвоката який надає безоплатну вторинну правову допомогу та адвоката по договору з клієнтом”

– “Новели Кримінального кодексу України за статевими злочинами”

– “Ratio decidendi, як запорука надання ефективної правничої допомоги у кримінальному провадженні”

– “Проблеми захисту у корупційних злочинах”

Спори за позовами прокуратури в інтересах держави (29.03.2019)

Врегулювання спору за участю судді у цивільному процесі (22.03.2019)

2018

Докази і доказування на стадії досудового розслідування (23.11.2018)

Загальні питання призначення та проведення судових експертиз (28.09.2018)

Проблемні аспекти відносин між нотаріусами і адвокатами. Аналіз окремих питань нотаріальної практики (27.04.2018)

Проблемні питання антикорупційного законодавства (13.04.2018)

2017

Актуальні питання в розвитку сімейного права (10.11.2017)

Ключові спірні правові позиції у корпоративних відносинах (13.10.2017)

Діяльність адвоката в суді першої інстанції (21.04.2017)

Типові помилки адвокатів у господарському процесі (17.03.2017)

2016
Інтелектуальна власність в господарській діяльності підприємства (юридичні та економічні аспекти) (18.11.2016)

Інтелектуальна власність в господарській діяльності підприємства (юридичні та економічні аспекти) (18.11.2016)

Новітня практика Європейського суду з прав людини стосовно деяких аспектів адвокатської діяльності (04.11.2016)

Новітня практика Європейського суду з прав людини стосовно деяких аспектів адвокатської діяльності (04.11.2016)

Земельно-технічні та будівельно-технічні дослідження (16.09.2016)

Земельно-технічні та будівельно-технічні дослідження (16.09.2016)

Актуальні питання захисту суб'єктів господарювання під час податкових перевірок (19.02.2016)

Актуальні питання захисту суб’єктів господарювання під час податкових перевірок (19.02.2016)

2015
Захисник - центральна фігура кримінального процесу (16.10.2015)

Захисник – центральна фігура кримінального процесу (16.10.2015)

"Земельно-технічні дослідження. Підготовка та особливості проведення. Поширені помилки у питаннях, що ставляться на вирішення земельно-технічної експертизи" та "Автотехнічні дослідження. Особливості участі адвоката у справах пов'язаних із ДТП з точки зору судового експерта" (25.09.2015)

“Земельно-технічні дослідження. Підготовка та особливості проведення. Поширені помилки у питаннях, що ставляться на вирішення земельно-технічної експертизи” та “Автотехнічні дослідження. Особливості участі адвоката у справах пов’язаних із ДТП з точки зору судового експерта” (25.09.2015)

Особливості участі адвоката в суді на досудовому розслідуванні та в судовому провадженні у першій інстанції. (20.02.2015)

Особливості участі адвоката в суді на досудовому розслідуванні та в судовому провадженні у першій інстанції. (20.02.2015)

Актуальні питання містобудівної діяльності та охорони нерухомої культурної спадщини. (06.02.2015)

Актуальні питання містобудівної діяльності та охорони нерухомої культурної спадщини. (06.02.2015)

2014
Податкові перевірки та актуальні питання захисту. Судово-економічна експертиза з питань оподаткування.

Податкові перевірки та актуальні питання захисту. Судово-економічна експертиза з питань оподаткування. (12.12.2014)

Актуальні питання цивільного права та процесу (16.05.2014)

Актуальні питання цивільного права та процесу (16.05.2014)

2013
Актуальні питання кримінального процесу (27.03.2013)

Актуальні питання кримінального процесу (27.03.2013)