На всі відносини за споживчим кредитом поширюється Закон про захист прав споживачів

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

Суд зробив такий висновок у спорі про стягнення заборгованості за кредитним договором.

споживач право захистВерховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 11 листопада 2015 р. прийняв постанову по справі № 6-1716цс15, предметом якої була суперечка про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд зробив правовий висновок про те, що відповідно до пункту 14 частини 1 статті 6 Закону «Про третейські суди» (частина 1 статті 6 Закону доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 2983-VI від 3 лютого 2011 року) третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком, зокрема, справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Згідно частини 1 статті 11 Закону «Про захист прав споживачів» між кредитодавцем та споживачем укладається договір про надання кредиту, згідно з яким кредитор надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов’язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, передбачених договором, а споживач зобов’язується повернути їх разом з нарахованими відсотками. Системний аналіз зазначених норм матеріального права дає підстави для висновку, що правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як при укладанні, так і під час виконання такого договору, відповідно до пункту 14 частини 1 статті 6 Закону «Про третейські суди», незважаючи на наявність третейського застереження в договорі, не можуть бути предметом третейського розгляду, оскільки Законом від 3 лютого 2011 р. виключено з компетенції третейського суду вирішення спорів щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Незалежно від предмета і підстав спору, а також незважаючи на те, хто звернувся з позовом до суду (банк або інша фінансова установа або споживач), на правовідносини, що виникають з споживчого кредиту, поширюється дія Закону «Про захист прав споживачів».


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208