Порядок повернення помилково сплаченого судового збору

Судова адміністрація у ході роз’яснення порядку повернення коштів, помилково зарахованих до державного бюджету на рахунки, визначені для сплати судового збору, у випадках, коли провадження у справі не відкривається і у суду відсутні правові підстави для винесення рішення, зазначила наступне.

Особа, яка бажає повернути грошові кошти, які були помилково сплачені на рахунок, визначений для сплати судового збору:

1) звертається із заявою до суду, на прибутковий рахунок якого були помилково сплачені кошти, та надає оригінал платіжного документа, що підтверджує їх сплату. Суд перевіряє факт зарахування коштів на відповідний рахунок, видає заявникові довідку (додаток № 1), на зворотному боці платіжного документа пишеться: «видана довідка № _ від _ про повернення помилково сплачених коштів у сумі _», ставиться підпис голови суду та печатку суду;

2) обмінює довідку в територіальному управлінні Судової адміністрації за місцем знаходження суду на клопотання до органу Держказначейства (додаток № 2). Там же на звороті платіжного документа пишеться: «Видано клопотання № _ від _ на суму _», ставиться підпис начальника адміністрації та печатка;

3) подає до органу Держказначейства, де відкрито рахунок, на який помилково зараховані кошти заявника, клопотання, платіжний документ та заяву про повернення коштів з бюджету, в якому вказується спосіб повернення (лист від 07.07.2012 № 11-3740/12).


адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208