Що є адвокатською таємницею

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

Згідно з Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта.

Рада адвокатів України розглянула звернення Д.Бугая про надання офіційного роз’яснення щодо належності інформації, яка стала відома адвокату при здійсненні ним представництва інтересів клієнта до адвокатської таємниці, і про право адвоката без згоди клієнта розголошувати таку інформацію.

Роз’яснення затверджено рішенням від 4-5 липня 2014 року № 59. Рада адвокатів прийшла до висновку, що інформація, яка стала відома адвокату під час здійснення представництва інтересів клієнта (у тому числі в якості учасника (акціонера) у Наглядовій раді банку) на підставі договору про надання правової допомоги є адвокатською таємницею і може бути розголошена тільки за письмовою згодою (заявою) клієнта.


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208