Цивільні справи

Представництво в судах загальної юрисдикції:

  • стягнення всіх видів заборгованості, у тому числі боргу по розписках, договорам позики тощо;
  • відшкодування збитків, що завдані ДТП, джерелами підвищеної небезпеки, затопленням квартири, неправомірними діями третіх осіб і т.д.;
  • суперечки за договорами (договорам оренди, найму, підряду, поставки, купівлі-продажу, міни та ін.), пов’язані як з їх недійсністю, так і з частковим або повним невиконанням зобов’язань за договорами;
  • захист прав вкладників – громадян і юридичних осіб;
  • підготовка позовних заяв, скарг, клопотань, інших процесуальних документів;
  • розробка проектів будь-яких договорів, претензій, угод;
  • правова експертиза договорів;
  • робота із виконавчою службою та багато іншого.

 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ > 

Закони повинні мати для всіх однаковий зміст. (Шарль Луї Монтескье)