Деталізовано підстави для проведення судових експертиз

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

Мін’юст оновив Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Відповідний наказ № 563/5 від 22 лютого 2019 року Мін’юст зареєстрував в той же день.

Змінами передбачено, що підставою для проведення експертизи в кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення відповідно до законодавства України є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом). Підставою для проведення експертизи в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві є ухвала суду про призначення експертизи або договір з експертом або експертною установою, укладений на замовлення учасника справи.

Підставою для проведення експертного дослідження є договір з експертом або експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають вирішенню, а також об’єктів, що надаються для експертизи. Також серед важливих змін є те, що термін проведення експертизи буде встановлюватися в залежності від складності дослідження з урахуванням експертної навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) в межах:

  • понад 60 календарних днів – у відношенні матеріалів з великою кількістю об’єктів і вирішуваних питань (більше 10), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (проведення дослі джень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), експериментальних досліджень, застосування декількох методів);
  • понад 90 календарних днів – у відношенні матеріалів з особливо великою кількістю об’єктів і необхідністю вирішення питань, які потребують декількох досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємствам, організаціям.

Наказом розширено пункт Інструкції щодо порядку виконання експертних досліджень. Зокрема, експертні дослідження будуть виконуватися в порядку, передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати таких досліджень будуть викладатися у висновку експертного дослідження.

Висновок експертного дослідження складається за структурою і змістом висновку експерта, за наступними виключеннями:

  • у вступній частині висновку зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням про проведення дослідження;
  • опускається запис, що стосується відповідальності особи, яка проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208