Про іпотеку для дитини

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

Суди повинні перевіряти право користування житловим приміщенням дитиною, яке може ґрунтуватися на документальній основі (довідка про наявність зареєстрованих осіб на житловій площі) і на законі (стаття 405 ЦК).

іпотекаВерховний Суд Україна на засіданні судової палати у цивільних справах 16 березня 2016 року розглянув справу № 6-2918цс15 про визнання договору іпотеки недійсним.

При розгляді була сформована наступна правова позиція. Згідно зі статтею 12 Закону «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» держава охороняє і захищає права та інтереси дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустимо зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів. Частиною третьою статті 17 Закону «Про охорону дитинства» передбачено, що батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та / або державній реєстрації, відмовлятися від тих, що належать дитині, майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо її майнових прав, в тому числі і відмовлятися від майнових прав дитини (пункт 3 частини другої статті 177 СК).

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону «Про охорону дитинства» органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за дотриманням батьками або особами, що їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні житлових приміщень та купівлі нового житла. Так що в разі укладення угоди щодо нерухомого майна (договір іпотеки), право власності на яке або право користування яким мають діти, попередня згода органу опіки та піклування є обов’язковою.

Укладення батьками угод, предметом яких є житлові приміщення, право користування якими мають малолітні або неповнолітні діти, без попередньої згоди органу опіки та піклування є підставою для визнання цих угод недійсними відповідно до статей 203, 215 ЦК. Частиною першою статті 405 ЦК визначено, що члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. За змістом цієї статті право членів сім’ї власника будинку користуватися цим житловим приміщенням може виникнути та існувати лише при наявності права власності на будинок у особи, членами сім’ї якого вони є; з припиненням права власності особи втрачається і право користування житловим приміщенням у членів його сім’ї.

Вирішуючи спори щодо захисту прав дітей при укладанні договорів іпотеки, суди повинні в кожному конкретному випадку перевіряти право користування житловим приміщенням дитиною, яке може ґрунтуватися на документальній основі (довідка про наявність зареєстрованих осіб на житловій площі, серед яких вказано і дитина) і на законі ( стаття 405 ЦК).


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208