Робоче місце адвоката в суді

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

Тимчасове робоче місце адвоката при здійснення представництва в суді повинно відповідати санітарним та будівельним нормам та правилам.

У випадку неможливості надання професійної правничої допомоги адвокатом в неналежно облаштованому залі судових засідань (без наявності щонайменше столу та стільців для адвоката та його клієнта з можливістю їхнього безперешкодного конфіденційного спілкування), залишення адвокатом такої зали судових засідань не може розцінюватись як порушення правил адвокатської етики, трактуватись як прояв неповаги до суду та слугувати притягненню адвоката до відповідальності встановленої Законом.

Відповідне рішення Ради адвокатів України № 86 прийнято 26 червня 2019 року.

Підставою для звернення до Ради адвокатів України стало порушення прав адвокатів та їх клієнтів, оскільки, на думку заявників, в Дніпровському районному суді міста Києва для 25 обвинувачених та 53 захисників судом не надані належні умови для ефективної участі у розгляді справи через відсутність спеціально облаштованих тимчасових робочих місць, що призвело до порушення права на захист.

Відповідно до ст. 13 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою, а тому на нього розповсюджується законодавство щодо умов праці, зокрема, щодо робочого місця адвоката.

Термін робочого місця визначається як у Кодексі законів про працю України , так і у інших нормативно-правових актах. Таким чином, можна визначити термін робочого місця, як місця постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

У відповідності до Державних будівельних норм “Будинки і споруди. Суди”, площа залу судових засідань поділяється на дві основні зони: процесуальну зону та зону для розміщення відвідувачів та осіб, які приймають участь у справі. Глибина процесуальної зони залу судових засідань повинна становити не менше ніж 5,5 м у залах для розгляду кримінальних справ з кількістю місць для відвідувачів до 50 та не менше ніж 6,5 м у залах для розгляду кримінальних справ з кількістю місць для відвідувачів 50 та більше осіб з урахуванням можливого збільшення числа учасників процесу при розгляді складних резонансних справ, а також числа підсудних. Місця для адвокатів повинні розміщуватись поруч (перед) із підзоною для підсудних із конвоєм. Віддалення підзони для підсудних від зони для відвідувачів повинно бути не менше ніж 2,0 м.

Саме на державу покладається обов’язок забезпечити адвоката тимчасовим робочим місцем (із наявністю щонайменше стола та стільця) при здійсненні представництва інтересів особи в суді, яке відповідатиме санітарним та будівельним нормам та правилам, забезпечуватиме можливість адвоката безперешкодно спілкуватись з клієнтом без ризику бути підслуханим третіми особами, враховуватиме можливість використання сучасних технічних можливостей для аналізу документів у електронному вигляді.

Відсутність вищезазначених умов для роботи адвоката є по суті перешкодою для належного захисту інтересів клієнта та унеможливлює виконання ним конституційної функції – надання професійної правничої допомоги.


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208