Головні вимоги при звільненні працівників

Якщо їх не виконати, то можливі судові позови колишніх працівників і претензії держорганів.

Відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку скорочення чисельності (штату) працівників.

Якщо роботодавець прийняв таке рішення, то він повинен дотриматись при звільненні ряду процедурних зобов’язань:

  1. Звернення до профспілки про проведення консультацій з питань скорочення. Детально про це йдеться в КЗпП України та Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Таке звернення повинно бути зроблено не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих звільнень.
  2. Визначення переважного права на залишення на роботі. Слід враховувати пільгові категорії працівників, звільнення яких з ініціативи роботодавця заборонено: вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері при наявності дитини віком до 14 років або дитину-інваліда.
  3. Попередження працівників про можливе скорочення і пропозиція іншої роботи. Про звільнення працівники попереджаються не пізніше ніж за 2 місяці. Одночасно з попередженням про звільнення роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві (якщо така є).
  4. Повідомлення Державної служби зайнятості про заплановане масове вивільнення. Інформація подається не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників.
  5. Звернення до первинної профспілкової організації щодо скорочення чисельності працівників. Це необхідно, так як КЗпП визначено, що розірвання трудового договору на підставі скорочення штату може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
  6. Звільнення працівника, видача йому трудової книжки і проведення розрахунку. Воно повинно відбуватися не раніше закінчення двомісячного попереджувального строку, але за бажанням самого працівника може бути проведено і раніше. Працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку і всі суми, належні йому від підприємства. Виплата проводиться в день звільнення.

адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208