Процесуальні строки в цивільному процесі

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

згідно Цивільного процесуального кодекса України

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

до суду першої інстанції

Позов передається визначеному судді

не пізніше

наступного дня

після подання позову до канцелярії суду

Ст. 118

Строк для усунення недоліків в позовній заяві

не може перевищувати

5 днів

з дня отримання позивачем відповідної ухвали суду

Ст. 121

Встановлення судом перебування та місця проживання фізичної особи – відповідача

не пізніше

2 днів

з дня надходження позовної заяви до суду

Ст. 122

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана суду

протягом

3 днів

з моменту отримання відповідним органом реєстрації відповідного звернення суду

Ст. 122

Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує

не пізніше

 

 

 

не пізніше

3 днів

 

 

 

наступного дня

•з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків•після отримання судом інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи

Ст. 122

Відповідач має право пред’явити зустрічний позов

до початку

розгляду справи по суті

Ст. 123

Відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення

після

одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви

Ст. 128

Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено

протягом

10 днів

з дня відкриття провадження у справі

Ст. 129

Сторони зобов’язані подати свої докази суду. Повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що стосуються предмету спору

до або під час

 

до початку

• попереднього судового засідання у справі• розгляду справи по суті, якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться

Ст. 131

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву

протягом

3 днів

з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів

Ст. 133

Заява про забезпечення доказів розглядається

протягом

5 днів

з дня її надходження до суду

Ст. 135

Заява про виклик свідка має бути подана

до або під час

 

до початку

• попереднього судового засідання у справі• розгляду справи по суті, якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться

Ст. 136

Клопотання про витребування доказів має бути подано

до або під час

 

до початку

• попереднього судового засідання у справі• розгляду справи по суті, якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться

Ст. 137

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву

протягом

3 днів

з дня постановлення ухвали про забезпечення позову

Ст. 151

Заява про забезпечення позову розглядається судом

в день

її надходження

Ст. 153

Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом

не пізніше

2 днів

з дня її подання

Ст. 153

Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, може подати до суду заяву про їх скасування.Дана заява розглядається судом

протягом

 

 

 

протягом

5 днів

 

 

 

2 днів

з дня отримання копії ухвали  

з дня її подання

Ст. 154

Призначення справи до розгляду: справа має бути призначена до розгляду

не пізніше

7 днів

після закінчення дій підготовки до судового розгляду

Ст. 156

Строки розгляду справ: справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів

не більше

 

не більше

2 місяців

 

1 місяця

• з дня відкриття провадження у справі• з дня відкриття провадження у справі

Ст. 157

У виняткових випадках за клопотанням сторони суд ухвалою може подовжити розгляд справи

не більш ніж на

15 днів

 

Ст. 157

Позивач може відмовитися від позову, а відповідач – визнати позов, зробивши усну (або письмову) заяву

протягом усього часу

судового розгляду

Ст. 174

Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді: у разі неможливості продовження розгляду справи у зв’язку з необхідністю подання нових доказів суд оголошує перерву.

на час, необхідний для цього

Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку

Ст. 191

У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення

не може перевищувати

6 місяців

 

Ст. 191

Судові дебати:

час не обмежується

 

Ст. 193

Повернення до з’ясування обставин у справі. Після закінчення з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному порядку.

під час судових дебатів

якщо виникає необхідність з’ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів

Ст. 194

Строки, на які зупиняється провадження у справі:

до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника;

у випадку:• смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;• злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі;

• призначення або заміни законного представника

Ст. 203

до припинення перебування сторони у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій службі, альтернативній (невійськовій) службі, службового відрядження;

при перебуванні позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан; при перебуванні сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;

на час хвороби сторони;

 

при захворюванні сторони, підтвердженим медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;

до розшуку відповідача;

 

при розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;

на час проведення експертизи;

 

при призначенні судом експертизи;

до надходження відповіді від суду на доручення щодо збирання доказів;

 

при направленні судового доручення щодо збирання доказів;

до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи;

при неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;

до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги;

при зверненні із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави;

до закінчення строку для примирення, визначеного судом.

при наданні сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення
Суди ухвалюють рішення іменем України

негайно

після закінчення судового розгляду

Ст. 209

У виняткових випадках складання повного рішення може бути відкладено на строк

не більш ніж

5 днів

з дня закінчення розгляду справи

Ст. 209

Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються

негайно

після їх постановлення

Ст. 209

Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу

протягом

1 місяця

з дня надходження окремої ухвали

Ст. 211

Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються

негайно

після закінчення судового розгляду і прилюдно

Ст. 218

Заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається

протягом

10 днів

з дня її надходження

Ст. 219

Подання заяви про роз’яснення рішення суду допускається

якщо воно ще не виконане або не закінчився строк

протягом якого рішення може бути пред’явлене до примусового виконання

Ст. 221

Заява про роз’яснення рішення суду розглядається

протягом

10 днів

 

Ст. 221

Рішення суду набирає законної сили:

після

 

 

 

після

закінчення строку

• для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано• розгляду справи апеляційним судом

Ст. 223

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано

протягом

10 днів

з дня отримання його копії

Ст. 228

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута

протягом

15 днів

з дня її надходження

Ст. 230

               

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

до апеляційного суду через суд першої інстанції

Апеляційна скарга на рішення суду подається:особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу

протягом

10 днів

• з дня його проголошення • з дня отримання копії цього рішення

Ст. 294

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається:у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається

протягом

5 днів

• з дня її проголошення • з дня отримання копії ухвали

Ст. 294

Справа реєструється в апеляційному суді та передається судді-доповідачу

не пізніше

наступного дня

після її надходження до апеляційного суду

Ст. 297

Суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом

протягом

3 днів

після надходження справи до апеляційного суду

Ст. 297

Апеляційний суд надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу

не пізніше

наступного дня

після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду

Ст. 298

Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано

до початку

розгляду справи в апеляційному суді

Ст. 299

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її

протягом строку

на апеляційне оскарження

Ст. 300

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її, а друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині

до початку

розгляду справи в апеляційному суді

Ст. 300

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї повністю або частково

протягом усього часу

розгляду справи

Ст. 300

Апеляційна скарга нарішення суду першої інстанції має бути розглянута

протягом

2 місяців

з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду

Ст. 303-1

Апеляційна скарга наухвалу суду першої інстанції має бути розглянута

протягом

15 днів

з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду

Ст. 303-1

 У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи

не більш ніж

15 днів

про що постановляє відповідну ухвалу

Ст. 303-1

Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили

з моменту

їх проголошення

Ст. 319

Справа направляється до суду першої інстанції, який її розглянув

у 7-денний строк

після закінчення апеляційного провадження

Ст. 322

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Касаційна скарга може бути подана

протягом

20 днів

з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду

Ст. 325

Касаційна скарга передається судді-доповідачу

не пізніше

наступного дня

після її надходження до касаційного суду

Ст. 327

Суддя-доповідач вирішує питання про відкриття касаційного провадження

протягом

3 днів

після одержання скарги

Ст. 328

Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана

протягом

3 днів

з дня одержання копії касаційної скарги 

Ст. 329

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її

протягом строку

на касаційне оскарження 

Ст. 330

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її

до початку

розгляду справи у суді касаційної інстанції

Ст. 330

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї

до закінчення

касаційного провадження

Ст. 330

Касаційна скарга нарішення має бути розглянута

протягом

1 місяця

з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі

Ст. 330-1

Касаційна скарга наухвали має бути розглянута

протягом

15 днів

з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі

Ст. 330-1

Суддя-доповідач готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з’ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі

протягом

10 днів

після отримання справи

Ст. 331

Попередній розгляд справи має бути проведений

протягом

5 днів

після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які беруть участь у справі

Ст. 332

Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили

з моменту

їх оголошення

Ст. 349

Справа повертається до суду, який її розглядав

протягом

10 днів

після закінчення касаційного провадження

Ст. 352

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Заява про перегляд судових рішень подається

протягом

але не пізніше

1 місяця

1 року

з дня ухвалення судового рішення

Ст. 356

Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана

не пізніше

1 місяця

з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного

Ст. 356

Заява про перегляд судового рішенняреєструється тапередається судді-доповідачу

 

 

не пізніше

 

• у день

• наступного дня

 • її надходження• з дня її надходження

Ст. 359

Суддя-доповідач здійснює перевірку відповідності заяви

протягом

3 днів

з дня її отримання

Ст. 359

Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску суд постановляє ухвалу

протягом

15 днів

з дня надходження заяви

Ст. 360

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України

протягом

5 днів

з дня її постановлення

Ст. 360

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документамиреєструється тапередається судді-доповідачу

 

 

 

 

 

не пізніше

 

 

 

 

• у день

• наступного дня

   

 

• її надходження

• з дня її надходження

Ст. 360-1

Суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі

протягом

3 днів

з дня її отримання

Ст. 360-1

Суддя-доповідач здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України

протягом

15 днів

з дня відкриття провадження

Ст. 360-1

Строк розгляду справи Верховним Судом України

не може перевищувати

1 місяця

з дня відкриття провадження у справі

Ст. 360-2

Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі

не пізніше

5 днів

з дня закінчення розгляду справи

Ст. 360-6

ДОДАТКОВІ СТРОКИ

Заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі

протягом

1 місяця

з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду

Ст. 362

Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання і розглядається

протягом

10 днів

з дня її надходження

Ст. 371

Мирова угода, укладена між сторонами, або відмова стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному виконавцеві, який передає її до суду за місцем виконання рішення для визнання

не пізніше

3 днів

з дня її отримання

Ст. 372

Суд розглядає всі необхідні документи для вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини

протягом

10 днів

з моменту подання цих документів державним виконавцем

Ст. 375

Суд розглядає подання державного виконавця щодо вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

негайно

з моменту отримання такого подання

Ст. 376

Суд розглядає вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником

протягом

 

10 днів

з моменту отримання подання державного виконавця або за заявою сторони

Ст. 378

Суд розглядає питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

протягом

 

10 днів

з моменту отримання подання державного виконавця

Ст. 379

Заяву про поворот виконання можна подати

у межах позовної давності

 

Ст. 381

           

 СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА

ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

скарга подається до суду, який видав виконавчий документ

Скаргу на дії державного виконавця може бути подано до суду:

протягом

 

 

 

 

протягом

10 днів

 

 

 

 

3 днів

• з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод;

• з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладен-ня провадження виконавчих дій

Ст. 385

Скарга розглядається за участю заявника і державного виконавця

протягом

10 днів

з моменту її надходження

Ст. 386

Про виконання ухвали відповідний орган державної виконавчої служби повідомляє суд і заявника

не пізніше

1 місяця

з дня одержання ухвали суду

Ст. 389

 


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208