Розширюється перелік підстав для подання заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень господарських судів та змінено порядок їх подання

Верховний суд УкраїниЗ 29 березня розширюється перелік підстав для подання заяви про перегляд Верховним Судом України судових рішень господарських судів та змінено порядок подання вищезазначеної заяви.

Такі зміни передбачені Законом України від 12.02.2015 №192-VIII “Про забезпечення права на справедливий суд”.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав:

– неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло до прийняття різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
– неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ;
– невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного Суду України висновку про застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права;
– встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом.

Термін подачі заяви про перегляд судових рішень господарських судів встановлюється статтею 111-17 Господарського процесуального кодексу України, викладеної в редакції Закону, і залежить від підстав, за якими подається заява.

Також, Законом викладено статтю 111-19 Господарського процесуального кодексу України в редакції, згідно з якою заяву про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України.

Підпунктом 1 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону передбачено, що заяви про перегляд Верховним Судом України рішень судів, що надійшли до судів касаційних інстанцій для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України та рішення по яких не було прийнято на день набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Тепер детальніше. Із 29 березня 2015 заяви про перегляд судових рішень слід подавати безпосередньо до Верховного Суду України. Це передбачено Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким внесено зміни до частини першої статті 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України, які набудуть чинності 29.03.2015.

Заяви про перегляд Верховним Судом України рішень судів, що надійшли до Вищого адміністративного суду України для вирішення питання про допуск справи до провадження ВСУ, надані в строк не пізніше 28 березня 2015 року, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності Закону «Про забезпечення права на справедливий суд». Разом з цим, слід звернути увагу на дотримання сторонами судового процесу умов визначених у ч. 9 статті 103 Кодексу адміністративного судочинства України де зазначено, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв’язку.

Відповідно до положень пп. 1 п. 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що заяви про перегляд ВСУ рішень судів, що надійшли до судів касаційних інстанцій для вирішення питання про допуск справи до провадження ВСУ і рішення по якими не було прийнято на день набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Якщо заяви про перегляд Верховним Судом України рішень судів надійшли до ВАСУ з вихідною датою пізніше, ніж 28 березня 2015 року, таку заяву буде зареєстровано в автоматизованій системі документообігу суду та відповідно до пп. 2.1.6. Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом ДСА від 17.12.2013 №174, та переслано за належністю або повернуто відправнику службою діловодства (канцелярією) протягом трьох робочих днів з дня її надходження як помилково доставлена ​​кореспонденція.


адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208