Суд не може повернути скаргу, якщо судовий збір частково сплачено

Опубліковано адвокат Черноуз Богдан на

Розмір і сплата судового збору не повинні перешкоджати доступу до правосуддя.

Верховний Суд в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду роз’яснив, що суд не має права відмовити в задоволенні заяви про зменшення розміру судового збору одночасно визнавши неподаною і повернувши апеляційну скаргу. У такому випадку апеляційний суд позбавляє апелянта можливості відреагувати на позицію стосовно вирішення заявленого клопотання.

Постанова по справі № 686/114/16-ц (провадження № 61-16723св18) було винесено 4 липня.

Колегія суддів зазначила, що положення статей ЦПК України та Закону «Про судовий збір» не містять чіткого переліку документів, що підтверджують майновий стан особи. У кожному конкретному випадку суд встановлює можливість особи сплатити судовий збір на підставі наданих ним доказів майнового стану за своїм внутрішнім переконанням. У той же час підстави для відмови суду в подібних клопотаннях повинні бути аргументовані.

У справі, що переглядалась, скаржник подав заяву про зменшення судового збору, до якого доклав квитанцію про оплату запитаної суми (посилаючись на практику ЄСПЛ про те, що сплата судового збору не повинна перешкоджати доступу до суду).

Апеляційний суд, розглядаючи питання про можливість зменшення розміру збору і вважаючи надані докази (довідка про зарплату) недостатніми для висновку про майновий стан відповідача, не подав мотивів такої відмови в клопотанні, з урахуванням того, що судовий збір був частково сплачений.

Крім того, апеляційний суд не вказав, які саме документи необхідно надати для того, щоб скористатися правом на зменшення розміру судового збору, і зробив передчасний висновок про невиконання вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Справу направлено до апеляційного суду для продовження розгляду.


адвокат Черноуз Богдан

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208