За яких підстав припиняється трудовий договір?

Трудовий договір може бути припинений у декількох випадках:

  • за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України);
  • у зв’язку з закінченням його терміну (п. 2 ст. 36 КЗпП України);
  • з ініціативи власника тільки при наявності підстав, зазначених у Законі;
  • при наявності причин, передбачених у ст. 39 КЗпП України;
  • коли у кожної зі сторін немає права на дострокове розірвання строкового трудового договору, вони можуть домовитися про його припинення (п. 1 ст. 36 КЗпП України);
  • у разі призову або вступу на військову службу або альтернативну (невійськову (п. 3 ст. 36 КЗпП України);
  • в порядку переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію або в зв’язку з переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України);
  • шляхом розірвання з ініціативи працівника, власника або виборного органу первинної профспілкової організації або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (п. 4 ст. 36 КЗпП України);
  • у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, який виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП України).

Якщо ж строковий трудовий договір укладено всупереч правилам ст. 23 КЗпП України, то умова про терміни є незаконною. Трудовий договір в такому випадку вважається укладеним на невизначений строк, і він не може бути припинений у зв’язку із закінченням терміну.

пероЯкщо ж в останній день терміну дії трудового договору працівник не був звільнений, трудові відносини вважаються продовженими на невизначений термін, якщо тільки жодна зі сторін не вимагає припинення трудових відносин (ст. 391 КЗпП України).

При звільненні після закінчення терміну трудового договору слід враховувати, що звільнення жінок, зазначених у ч. 3 ст. 184 КЗпП України, здійснюється з обов’язковим працевлаштуванням. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України).

Ознайомитись детальніше із Кодексом законів про працю України тут.


адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208