Про терміни пред’явлення страховиком позову до винуватця ДТП

Термін позовної давності є загальним, починається з дня настання страхового випадку.

ДТПВерховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 17 лютого 2016 року розглянув справу № 6-2471цс15 за позовом страхової компанії до винуватця ДТП про відшкодування шкоди.

Так, відповідно до статей 512, 514 Цивільного кодексу України кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою у випадках, встановлених законом. Такими законами, зокрема, є норми статті 993 ЦК України та статті 27 Закону «Про страхування», згідно з якими до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за збитки.

З огляду на ту обставину, що позивач (страхова компанія), виплативши страхове відшкодування потерпілому за договором майнового страхування, отримав від останнього права кредитора до особи, відповідальної за збитки, то спірні правовідносини між сторонами по переглядається справі регулюють саме положення статті 993 ЦК України та статті 27 Закону «Про страхування».

Оскільки в спірному зобов’язанні відбулася заміна кредитора – страхувальник передав страховикові, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних витрат право вимоги до особи, відповідальної за збитки, тому строк позовної давності є загальним (три роки), а його хід починається з дня настання страхового випадку.

З цікавого та важливого, нагадаю, що під час розгляду справи № 6-2808цс15 ВСУ дійшов висновку, що не можна відмовити в позові до винуватця ДТП про відшкодування шкоди через наявність в останнього застрахованої відповідальності.


адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208